Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

Gemeentelijke Basisschool Klavertje Vier Moorslede streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, overeenkomstige de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website betekent dat de website bruikbaar en begrijpelijk is door elke burger met of zonder beperking. Europa legde hiervoor alle websites van overheden regels op.

Onze gemeente volgt deze regels.

Hoe wij onze website toegankelijk maken.

Naast het laten uitvoeren van een audit passen wij verschillende maatregelen toe om onze website zo toegankelijk mogelijk te maken:

  • Audit: We lieten een audit uitvoeren om zo te zien waar er nog verbeteringen nodig waren aan onze website. Deze verbeteringen proberen we zo snel mogelijk uit te voeren.
  • Ons platform werd ontwikkeld met het idee een goede en toegankelijke website te maken voor iedereen.

Welke onderdelen zijn (nog) niet toegankelijk?

De website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG 2.1. Volgende onderdelen zijn nog niet volledig toegankelijk:

  • Afbeeldingen: Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst. We zijn ermee bezig dit in orde te brengen.
  • Kleurcontrasten: De kleuren op bepaalde pagina’s contrasteren niet voldoene, hierdoor kan de tekst wat moeilijk te lezen zijn. We zijn bezig met dit probleem op te lossen.

Onderbouwing toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 29 oktober 2021. Alle onderzoeken werden uitgevoerd op het onafhankelijke platform Wave.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd het laatst herzien op 29 oktober 2021.

Gemeentelijke Basisschool ‘Klavertje Vier’ kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging doen op onze website.