Ouderraad

Onze ouderraad is een groep van mama’s en papa’s die de school een warm hart toedragen. Samen met de leerkrachten en directie zorgen ze voor een fijn schoolklimaat waar iedereen zich kan ontwikkelen tot zijn/haar eigen “ik”.

Door maandelijks even bij elkaar te zitten komen ze te weten wat er leeft op school en waar ze als ouderraad kunnen bijspringen.

De ouderraad is er voor de school maar ook voor jullie, de ouders.

Zij verzorgen de positieve brug tussen school en ouders. De ouderraad vertolkt de gedachten die onder de ouders leven. Zij probeert  de school materieel te ondersteunen door het organiseren van allerlei activiteiten.