Onze troeven

familiaal karakter

opvang op school

ook tijdens vakanties

slaapmogelijkheid in de “Uiltjesklas”

initiatie Frans vanaf de kleuterklas

digitale middelen

digiborden, laptops voor elke leerling vanaf het 4de leerjaar, tablets, …

begeleide huiswerkklas

lagere afdeling (voor wie dit wenst)

sterk in ouderbetrokkenheid

brede zorgwerking

met aandacht voor elk kind

schoolkoor “De Klaviertjes”

ruim aanbod (na)schoolse activiteiten

kleine klasgroepen

plusklas