Leerlingenbegeleiding

Hoge eisen en verwachtingen zijn een kenmerk van effectief en breed zorgend onderwijs.

Onze slogan: “de school met een hart voor elk kind” leeft bij alles en iedereen. Ook in onze visie op leerlingenbegeleiding dit een fundamenteel gegeven.

Elk kind is anders.
Elk kind leert anders.
Elk kind heeft recht op de juiste begeleiding.

Ons zorgbeleid is een groeibeleid waarbij voortdurende bijsturing noodzakelijk is. Zorg op school is nooit af. Wij willen inspelen op de noden van elk kind, op maatschappelijke evoluties en de draagkracht van onze school.

Élke leerling krijgt alle ontwikkelingskansen en kan zo maximale succeservaringen opdoen maar dit hoeven niet noodzakelijk bij alle leerlingen dezelfde succeservaringen te zijn omdat kinderen, mogelijkheden, talenten, … verschillen.

Dat is dé basis van ons leerlingenbeleid. Sommige leerlingen kunnen gerust meer leerstof aan; andere leerlingen hebben nood aan extra ondersteuning; … .

Alle leden van het schoolteam zorgen samen voor ons doeltreffende zorgbeleid.

We streven naar zorg op maat van elk kind door:

  • de klasleerkrachten te ondersteunen (coaching, materialenontwikkeling, vorming, …)
  • nauw samen te werken met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), logopedisten, kinesitherapeuten, revalidatiecentra, …
  • observaties, testen en toetsen grondig te analyseren en op basis daarvan trajecten op maat uit te werken
  • te luisteren en te spreken met de leerlingen
  • de ouders altijd zo goed en zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van onze vaststellingen, de voorgestelde maatregelen, de resultaten enz…

Ons zorgteam

Ons zorgteam wordt aangestuurd door Lisa Theuninck (directeur) en Lieselotte Huyghebaert (beleidsondersteuner).

Charlotte Brulez (zorgcoördinator) heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie met als doel het zorgbeleid te optimaliseren.

De andere leerkrachten van het zorgteam ondersteunen bij de reguliere klaswerking (brede basiszorg en verhoogde zorg) of staan in voor het aanreiken van zorg gerelateerde informatie.

Leerlingen begeleiden wordt door samenwerken een gedeelde verantwoordelijkheid.

Voor onze zorgwerking werken we nauw samen met onderstaande organisaties:

VRIJ CLB TRIKANT

Paramedisch werker: Franciska Decruw
Maatschappelijk werker: Sylvie Nutten
Psychopedagogisch consulent: Mieke Vanthournout
Arts: Anne-Sofie De Vlieger

ONDERSTEUNINGSNETWERK NOW