logo basisschool moorslede klavertje vier

Schoolraad

schoolraad

 

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw verkozen. De schoolraad heeft een advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden en vergadert minimaal driemaal per jaar.

De schoolraad bestaat uit:

De voorzitter

Decuypere Dirk

De secretaris

Theuninck Lisa

De vertegenwoordigers van het personeel

  • Thuylie Lien
  • Dewancker Febe
  • Lannoy Els

De vertegenwoordigers van de ouders

  • Popelier Griet
  • Wydooghe Kris
  • Goor Els

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

  • Decuypere Dirk
  • Vankemmel Carine
  • Verduyn Rita

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.