logo basisschool moorslede klavertje vier

Afspraken

Lesurenregeling

maandag, dinsdag en donderdag
morgen: 8.30 uur tot 11.50 uur
middag: 13.15 uur tot 16 uur

woensdag
morgen: 8.30 uur tot 11.25 uur
middag: vrij

vrijdag
morgen: 8.30 uur tot 11.50 uur
middag: 13.15 uur tot 15 uur

Tijdens de middagpauze gaat de poort dicht tot 13 uur voor de kinderen die niet op school eten.

Afhalen en brengen van de kinderen

Ouders

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort en wachten achter de hekjes. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders of verantwoordelijke de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk aan de directeur of klassenleerkracht mee wie het kind mag afhalen.

Voor de kinderen die ’s morgens gebruik maken van de ‘kiss & ride’-zone is er een veilige weg om naar de ingang van de speelplaats te gaan. Die kinderen gaan via de hoofdingang naar hun speelplaats en niet via de parking.

Begeleiding voor het verlaten van de school

Wanneer de school uit is, worden de rijen gevormd.

Leerlingen die afgehaald worden

De leerlingen van het kleuter worden begeleid door hun klasleerkracht naar hun juiste bestemming (opvang, mama, papa, oma,…) .

De leerlingen van het lager maken eerst een klasrij onder het afdak aan de nieuwbouw. Wanneer iedereen van de klas op zijn/haar plaats staat, vertrekt de klas naar het afdak van de kleuterspeelplaats. Daar gaan de leerlingen naar hun juiste bestemming;

De (wachtende) leerlingen mogen niet op de speeltuigen spelen en de boekentassen blijven op de rug.

Begeleide rijen ’s middags en ‘s avonds

Kinderen die te voet naar huis gaan, moeten gebruik maken van de bestaande begeleide rijen.

Fietsers

Fietsers die langs de Pater Lievensstraat naar huis moeten, gaan mee met de rij voetgangers Pater Lievensstraat.

Fietsers die langs de Roeselaarsestraat naar huis moeten, gaan mee met de rij voetgangers die overgestoken worden aan de school.

Toezicht

Dagelijks is er toezicht op school, vanaf een halfuur voor aanvang van de lessen.

Naschools wordt er telkens 15 minuten toezicht gehouden door een leerkracht. Indien het kind nog niet werd opgehaald, brengt de verantwoordelijke leerkracht het kind naar de opvang.

Er is natuurlijk ook toezicht voorzien tijdens de speeltijden.

Kinderopvang

Er is kinderopvang voorzien op school onder toezicht van:

mevr. Silvie Decaestecker en mevr. Sylvia Vandewalle.

Elke dag van 7u tot 8u en van 16u tot 18u30.

Op woensdagmiddag begint de opvang om 11u25 tot 18u30 en op vrijdag start de avondopvang vanaf 15u tot 18u30.

Kostprijs: € 0.90 / halfuur

Jaarlijks ontvangen de ouders hiervoor een fiscaal attest.

Leerlingenvervoer

Voor vervoer van leerlingen wordt afgesproken met directie en leerkrachten.

Een enkele rit (van thuis naar school of van school naar huis) kost  1 euro. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.

Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen naar de school en worden naar de naschoolse opvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.